Výskumný ústav vzduchotechniky

SK EN DE

ZNALECTVO– súdnoznalecká, expertná a posudková činnosť

V prípade ak je v oblasti vzduchotechniky, klimatizácie, techniky prostredia a chladenia, tepelných čerpadiel potreba znalectva, expertnej, posudkovej činnosti ste na správnej adrese. Naše špeciálne znalosti môžu byť pre Vás hodnotnou pomocou.

Úkonmi znaleckej činnosti nie sú iba znalecký posudok (súdnoznalecký posudok predovšetkým pre súdy), ale aj pre fyzické a právnické osoby a úkonmi môžu byť aj: odborné stanovisko, protokol, potvrdenie technického stavu, odborné vyjadrenie a podobne.

Do zoznamu znalcov som zapísaný Ministerstvom spravodlivosti SR. Znaleckú činnosť vykonávame podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch v odvetviach:

Znalecké dokazovanie je je jedným z hlavných dôkazných prostriedkov, a pre jeho význam a časté využitie má právna úprava znaleckého dokazovania osobitné miesto v súdnom poriadku. Inštitút znalca sa využíva v prípadoch, keď sa dokazovanie dostane do situácie, keď posúdenie skutkového stavu závisí od overených odborných znalostí a skúseností.

Publikačná a prednášková činnosť

>
Názov publikácie, vydavateľ Autor Číslo, rok
Energetische und ökologische Vorteil von R12 Ersatzstoffen, Die Kälte und Klimatechnik, Deutschland V. Havelský, P. Tomlein, J. Löffler 3/1998
Technická globalizácia v roku 2000, Úvodník, TZB Haustechnik Výskumný ústav vzduchotechniky 6/1999
Súčasný stav technických noriem triedy 12 – Vzduchotechnické zariadenia, TZB Haustechnik Výskumný ústav vzduchotechniky 6/2004
Energetická hospodárnosť budov a vykurovacie a vetracie systémy, TZB Haustechnik Výskumný ústav vzduchotechniky 9/2005
Navrhovanie vetracích a klimatizačných systémov, ASB Architektúra Výskumný ústav vzduchotechniky 9/2005
Vzduchotechnika pre dnešnú dobu, Úvodník, TZB Haustechnik Výskumný ústav vzduchotechniky 6/2006
Význam Blower Door testu – Merania tesnosti obvodového plášťa budov, TZB Haustechnik Výskumný ústav vzduchotechniky 3/2009
Aký odkaz zanechal výročný veľtrh ISH 2009 vo svete technických zariadení budov?, TZB Haustechnik Výskumný ústav vzduchotechniky 4/2009
Halogénové chladivá vs zvyšovanie bezpečnosti práce. Anketa, TZB Haustechnik Výskumný ústav vzduchotechniky4/2014
Inštalujeme a prevádzkujeme klimatizačné systémy hospodárne? Anketa, TZB Haustechnik Výskumný ústav vzduchotechniky 3/2015
Máme v budovách dostupnú kvalitu vnútorného prostredia? Anketa, TZB Haustechnik Výskumný ústav vzduchotechniky 2/2015
Bezpečnostné požiadavky na vetracie a klimatizačné systémy podľa EN 378-1, TZB Haustechnik Výskumný ústav vzduchotechniky 3/2016
Vetranie klimatizovaných budov podľa EN 378. Podľa EN 378 musí byť vetranie súčasťou systémovej bezpečnosti budovy, v ktorej je inštalovaný klimatizačný systém, TZB Haustechnik Výskumný ústav vzduchotechniky 3/2018
Energetické kontroly klimatizačných a vykurovacích systémov a spoločenská zodpovednosť, TZB Haustechnik Výskumný ústav vzduchotechniky 2/2020
Vetranie v režime COVOD-19, REHVA, Praktické odporúčania pre prevádzku budov, TZB Haustechnik Výskumný ústav vzduchotechniky 2/2020
Vetranie v režime COVOD-19, REHVA, Často kladené otázky Výskumný ústav vzduchotechniky 2/2020
Vetranie nemocníc podľa CEN/TS 16244. Súčasný stav vetrania v zdravotníckych zariadeniach si vyžaduje radikálnu zmenu, TZB Haustechnik Výskumný ústav vzduchotechniky 2/2020
Větrání v režimu pandemie, Dobře navržené, provozované a udržované větrací a klimatizační systémy neumožňují šíření koronaviru způsobujícího onemocnění covid-19, TZB Haustechnik, Česká Republika Výskumný ústav vzduchotechniky 2/2021
Miesto prednášky, rok, usporiadateľ Autor Názov prednášky
Konferencia Kompressoren 1997, Tále, SZCHKT, SOPK, CALEX V. Havelský, P. Tomlein, J. Löffler Comparsion of TEWI and COP Coefficient of R12 refrigerant replacements
Odborný seminár CONECO 2006, Incheba Bratislava, VUPS-NOVA, SEA Výskumný ústav vzduchotechniky Komentár k výpočtu záťaže vetraním pre účely výpočtu energetickej hospodárnosti budov
Odborný seminár FOR ARCH 2006, Banská Bystrica, VUPS-NOVA a MVRR SR Výskumný ústav vzduchotechniky Výpočet záťaže vetraním. Prievzdušnosť budov
Konferencia Vetranie a Klimatizácia 2006, Štrbské Pleso, SSTP Výskumný ústav vzduchotechniky Význam charakteristiky celkovej netesnosti budov n50 pre výpočet energetickej spotreby pre vetranie a infiltráciu a Blower Door Test
Konferencia Servis pre chladenie a klimatizáciu 2007, Námestovo, SZCHKT Výskumný ústav vzduchotechniky Kontroly klimatizačných systémov podľa z. 17/2006 Z.z.
Konferencia Vetranie a Klimatizácia 2008, Tatranská Lomnica, SSTP Výskumný ústav vzduchotechniky Výpočet záťaže a potreby energie budov so systémami klimatizácie podľa STN EN 15243
Konferencia Servis pre chladenie a klimatizáciu 2008, Stará Ľubovňa, SZCHKT Výskumný ústav vzduchotechniky Výpočet sezónnej účinnosti zdroja chladu klimatizačného systému
Konferencia Servis pre chladenie a klimatizáciu 2009, Smolenice, SZCHKT Výskumný ústav vzduchotechniky Znalecké hodnotenie závad systémov tepelných čerpadiel v prevádzke
Konferencia Vetranie a Klimatizácia 2010, Bratislava, SSTP Výskumný ústav vzduchotechniky Znalecké posudzovanie závad systémov vetrania a klimatizácie
Konferencia Vetranie a Klimatizácia 2011, Tatranská Lomnica, SSTP Výskumný ústav vzduchotechniky Navrhovanie vetracích a klimatizačných systémov. Všeobecné požiadavky
Konferencia Vetranie a Klimatizácia 2012, Tatranská Lomnica, SSTP Výskumný ústav vzduchotechniky Navrhovanie vetracích a klimatizačných systémov a vplyv automatizácie podľa EN 15232
Seminár Aquatherm 2013, Nitra, SIEA Výskumný ústav vzduchotechniky Ako to nerobiť pri klimatizačných systémoch
Konferencia Vetranie a Klimatizácia 2013, Tatranská Lomnica, SSTP Výskumný ústav vzduchotechniky Navrhovanie vetracích a klimatizačných systémov podľa TN 127010 VUV
Konferencia Facility Management 2013, Košice, SSTP Výskumný ústav vzduchotechniky Využitie výsledkov energetických kontrol klimatizačných systémov
Konferencia Vetranie a Klimatizácia 2014, Štrbské Pleso, SSTP Výskumný ústav vzduchotechniky Hygienické požiadavky na vetracie a klimatizačné systémy podľa TN 127012 VUV
Konferencia Facility Management 2014, Štrbské Pleso, SSTP Výskumný ústav vzduchotechniky Hygienické kontroly vetracích a klimatizačných systémov podľa TN 127012
Konferencia Vetranie a Klimatizácia 2015, Horný Smokovec, SSTP Výskumný ústav vzduchotechniky Bezpečnostné požiadavky na vetracie a klimatizačné systémy podľa EN 378-1
Konferencia Vetranie a Klimatizácia 2016, Štrbské Pleso, SSTP Výskumný ústav vzduchotechniky Systémová bezpečnosť vetracích a klimatizačných sústav podľa TN 127014 VUV
Konferencia Facility Management 2017, Štrbské Pleso, SSTP Výskumný ústav vzduchotechniky Energetické kontroly klimatizačných a vykurovacích systémov. Aká je hodnota za peniaze
Konferencia Vetranie a Klimatizácia 2018, Štrbské Pleso, SSTP Výskumný ústav vzduchotechniky Vetranie klimatizovaných budov podľa EN 378. Harmonizovaná bezpečnosť pre nové chladivá. Navrhovanie vetracích a klimatizačných systémov. Udržateľnosť vs. udržiavateľnosť. Súčasná prax a európske normy.
Konferencia Servis pre chladenie a klimatizáciu 2018, 25 výročie SZCHKT, Štrbské Pleso, SZCHKT Výskumný ústav vzduchotechniky Ako používať normu EN 378-2 a 3 Bezpečnosť chladiacich zariadení a tepelných čerpadiel. Praktická aplikácia. Vetranie ako bezpečnostná požiadavka vzhľadom na množstvo náplne chladiva, obsadenosť a umiestnenie podľa EN 378 -1,2,3,4. Dobrá rada nad zlato pre určenie príčiny poruchy kompresorov. Spomienka na Petra Manasa.
Konferencia Facility Management 2019, Štrbské Pleso, SSTP Výskumný ústav vzduchotechniky Vetracie a klimatizačné systémy – Ako to nerobiť. Energetické kontroly klimatizačných a vykurovacích systémov ako príležitosť.
Konferencia Facility Management 2020, Štrbské Pleso, SSTP Výskumný ústav vzduchotechniky Prevádzka vetracích a klimatizačných systémov v režime COVID 19, spoločenská zodpovednosť a zákonné požiadavky pre prevádzkovateľov, energetické kontroly.
Konferencia Facility Management 2021, Štrbské Pleso, SSTP Výskumný ústav vzduchotechniky Vzduchotechnika v období zníženého rizika pandémie Covid-19. Systémové kontroly na zhodnotenie stavu. Odporúčania na zlepšenie.
Konferencia Vzduchotechnika 2021, Podbanské, 25.-26.10.2021; SSTP Výskumný ústav vzduchotechniky Usmernenie pre navrhovanie a prevádzku Vzduchotechniky v súvislosti s Covid-19. Kontroly hygienickej bezpečnosti.
Konferencia Vzduchotechnika 2022, Podbanské, 9.-10.6.2022; SSTP Výskumný ústav vzduchotechniky Legislatíva vo vzduchotechnike. Stratégie úspor energie.
Názov normy Spracovateľ
STN EN 15241 (12 7011), Vetranie budov. Výpočtové metódy na energetické straty spôsobené vetraním a infiltráciou v nebytových budovách Výskumný ústav vzduchotechniky
STN EN 15239 (12 7073), Vetranie budov. Energetická hospodárnosť budov. Návod na kontrolu vetracích systémov Výskumný ústav vzduchotechniky
STN EN 15240 (12 8031), Vetranie budov. Energetická hospodárnosť budov. Návod na kontrolu klimatizačných systémov Výskumný ústav vzduchotechniky
STN EN 13779 (12 0580), Vetranie nebytových budov. Všeobecné požiadavky na vetracie a klimatizačné zariadenia Výskumný ústav vzduchotechniky
STN EN 15243 (12 7012), Vetranie budov. Výpočet vnútorných teplôt, záťaže a energie pre budovy so systémami klimatizácie Výskumný ústav vzduchotechniky
STN EN 12097, Vetranie budov. Vzduchovody. Požiadavky na súčasti vzduchovodov na údržbu systémov potrubnej siete Výskumný ústav vzduchotechniky
STN EN 15665 (12 8021), Vetranie budov. Určenie parametrov pre návrh vetrania obytných priestorov Výskumný ústav vzduchotechniky
STN EN 15423 (12 0504), Vetranie budov. Požiarna ochrana systémov rozvodu vzduchu v budovách Výskumný ústav vzduchotechniky
STN EN 15378 (06 0804), Vykurovacie systémy v budovách. Kontrola kotlov a vykurovacích systémov Výskumný ústav vzduchotechniky
STN EN 15232 (74 7307), Energetická hospodárnosť budov. Vplyv komplexného automatického riadenia a správy budov Výskumný ústav vzduchotechniky
STN EN 1012-1 (10 5012), Kompresory a vývevy. Bezpečnostné požiadavky Časť 1 . Vzduchové kompresory Výskumný ústav vzduchotechniky
STN EN 15727 (12 0508), Vetranie budov. Vzduchovody a súčasti vzduchovodov, klasifikácia tesnosti a skúšanie Výskumný ústav vzduchotechniky
STN EN 15650 (12 0505), Vetranie budov. Požiarne klapky Výskumný ústav vzduchotechniky
STN EN 16084 (14 0649), Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Kvalifikácia tesnosti komponentov a spojov Výskumný ústav vzduchotechniky
STN EN 12792 (12 0002), Vetranie budov. Symboly, terminológia a grafické symboly Výskumný ústav vzduchotechniky
STN EN 12237 (12 0525), Vetranie budov. Potrubná sieť. Pevnosť a tesnosť kovových plechových vzduchovodov kruhového prierezu Výskumný ústav vzduchotechniky
STN EN 378-2 (14 0647), Chladiace systémy a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia Časť 2 Návrh, Výskumný ústav konštrukcia, skúšanie, označovanie a dokumentácia Výskumný ústav vzduchotechniky
STN EN 378-3 (14 0647), Chladiace systémy a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia Časť 3 Miesto inštalácie a ochrana osôb Výskumný ústav vzduchotechniky