Výskumný ústav vzduchotechniky

Inovácie, vývoj, výskum, znalectvo

SK EN DE

ZNALECTVO– súdnoznalecká, expertná a posudková činnosť

V prípade ak je v oblasti vzduchotechniky, klimatizácie, techniky prostredia a chladenia, tepelných čerpadiel potreba znalectva, expertnej, posudkovej činnosti ste na správnej adrese. Naše špeciálne znalosti môžu byť pre Vás hodnotnou pomocou.

Úkonmi znaleckej činnosti nie sú iba znalecký posudok (súdnoznalecký posudok predovšetkým pre súdy), ale aj pre fyzické a právnické osoby a úkonmi môžu byť aj: odborné stanovisko, protokol, potvrdenie technického stavu, odborné vyjadrenie a podobne.

Do zoznamu znalcov som zapísaný Ministerstvom spravodlivosti SR. Znaleckú činnosť vykonávame podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch v odvetviach:

Znalecké dokazovanie je je jedným z hlavných dôkazných prostriedkov, a pre jeho význam a časté využitie má právna úprava znaleckého dokazovania osobitné miesto v súdnom poriadku. Inštitút znalca sa využíva v prípadoch, keď sa dokazovanie dostane do situácie, keď posúdenie skutkového stavu závisí od overených odborných znalostí a skúseností.

Publikačná a prednášková činnosť

Názov publikácie Miesto Dátum
Energetische und ökologische Vorteil von R12 Ersatzstoffen Die Kälte und Klimatechnik 3/1998
Technická globalizácia v roku 2000. Úvodník TZB Haustechnik 6/1999
Súčasný stav technických noriem triedy 12 – Vzduchotechnické zariadenia TZB Haustechnik 6/2004
Energetická hospodárnosť budov a vykurovacie a vetracie systémy TZB Haustechnik 9/2005
Navrhovanie vetracích a klimatizačných systémov ASB Architektúra, stavebníctvo, bývanie 9/2005
Vzduchotechnika pre dnešnú dobu. Úvodník TZB Haustechnik 6/2006
Význam Blower Door testu – Merania tesnosti obvodového plášťa budov TZB Haustechnik 3/2009
Halogénové chladivá vs zvyšovanie bezpečnosti práce. Anketa. TZB Haustechnik 4/2014
Inštalujeme a prevádzkujeme klimatizačné systémy hospodárne? Anketa TZB Haustechnik 3/2015
Máme v budovách dostupnú kvalitu vnútorného prostredia? Anketa TZB Haustechnik 2/2015
Bezpečnostné požiadavky na vetracie a klimatizačné systémy podľa EN 378-1 TZB Haustechnik 3/2016
Miesto prednášky Autor Názov prednášky
Konferencia Vetranie a Klimatizácia 2004, SSTP Löffler, VUV Výpočtové metódy na stanovenie prietoku vzduchu v obytných priestoroch podľa EN 13465
Odborný seminár CONECO 2006, VUPS-NOVA, SEA Löffler, VUV Komentár k výpočtu záťaže vetraním pre účely výpočtu energetickej hospodárnosti budov
Konferencia Vetranie a Klimatizácia 2008, SSTP Löffler, VUV Výpočet záťaže a potreby energie budov so systémami klimatizácie podľa STN EN 15243
Konferencia Vetranie a Klimatizácia 2010, SSTP Löffler, VUV Znalecké posudzovanie závad systémov vetrania a klimatizácie
Konferencia Vetranie a Klimatizácia 2011, SSTP Löffler, VUV Navrhovanie vetracích a klimatizačných systémov. Všeobecné požiadavky
Konferencia Vetranie a Klimatizácia 2012, SSTP Löffler, VUV Navrhovanie vetracích a klimatizačných systémov a vplyv automatizácie podľa EN 15232
Odborný seminar, SIEA pri Aquatherm 2013, Nitra Löffler, VUV Ako to nerobiť pri klimatizačných systémoch
Konferencia Vetranie a Klimatizácia 2013, SSTP Löffler, VUV Navrhovanie vetracích a klimatizačných systémov podľa TN 127010 VUV
Konferencia Vetranie a Klimatizácia 2014, SSTP Löffler, VUV Hygienické požiadavky na vetracie a klimatizačné systémy podľa TN 127012 VUV
Konferencia Vetranie a Klimatizácia 2015, SSTP Löffler, VUV Bezpečnostné požiadavky na vetracie a klimatizačné systémy podľa EN 378-1
Konferencia Vetranie a Klimatizácia 2016, SSTP Löffler, VUV Systémová bezpečnosť vetracích a klimatizačných sústav podľa TN 127014 VUV

Technické normy

Nekompletný zoznam noriem triedy 12 pre vzduchotechniku: tu

Nekompletný zoznam noriem triedy 14 pre vzduchotechniku: tu

Kompletný zoznam noriem triedy 12 a 14: www.sutn.sk