Research Institute of HVAC

Innovation, Development, Research

SK EN DE

Contact

Výskumný ústav vzduchotechniky bol založený 9.10.1992 ako živnosť : Ing. Jozef Lőffler Výskumný ústav vzduchotechniky, IČO: 14105250.
Od roku 2015 aj ako s.r.o.

Address

Výskumný ústav vzduchotechniky s.r.o.

Jozef Löffler, Ing.

Javorová 34, 92101 Piešťany

Slovak republic

E-mail

vuv(at)vuv.sk

Business data

IČO: 48281875

DIČ: 2120124314

IČDPH: SK2120124314

Obchodný register: Okresný súd Trnava

Oddiel: s.r.o.

Vložka číslo: 36308/T

@